Erhverv

Til erhverv

Erhverv

 • Konfliktmægling/problem løsning ved samarbejds udfordringer.
 • Strukturelle forandringsprocesser.
 • Firmaer kan naturligvis bestille alle de ydelser jeg ellers tilbyder.

Til kommuner, skoler og institutioner

 • Professionel § 54 støtteperson for forældre, der har et barn eller ung fra 0-18 år anbragt uden for hjemmet.
 • Samværsopgaver I form af støttet og overvåget samvær.
 • Familierettet og helhedsorienteret indsats ved længerevarende hjemmebesøg og herunder praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.
 • Kontaktperson og mentor for udsatte børn, unge og voksne.
 • Forældrevejledning og pårørendesamtale (søskende og bedsteforældre) – indføring i, hvordan der bedst muligt kan støttes op om barnet/den unge med fokus på dets ressourcer og vanskeligheder/udfordringer i det daglige.
 • Vejledning og faglig sparring til lærere, pædagoger og andre fagfolk.
 • Bisidderfunktion ved møder med henblik på at få netværket involveret.
 • Observation af børn og unge i hjem, skole og SFO samt på opholdssteder.

Jeg laver primært opgaver, der er omfattet af Servicelovens §11, 52 og 54.

Kontakt Klokkerholm – Terapi

Har du spørgsmål? Kontakt mig endelig

Jeg sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til mig.

Ring til mig på telefon (+45) 20 10 11 15 eller send en mail til klokkerholmbo@gmail.com. Jeg besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

(+45) 20 10 11 15
klokkerholmbo@gmail.com